De Basics

Alle problemen en uitdagingen die je tegen kan komen in de training en de omgang met paarden zijn te herleiden tot de Basics (de meest essentiële basisvaardigheden). Het is van fundamenteel belang dat er trainers en instructeurs worden opgeleid die deze basis volledig beheersen en er in slagen het belang van deze Basics over te dragen. Iedereen vindt het vanzelfsprekend maar veelal wordt er veel te licht over gedaan of willen mensen sneller overgaan tot het ‘echte werk’. Het echte werk is juist een goed fundament leggen! Vergelijk het met het bouwen van een huis, hoe steviger de fundamenten, hoe hoger en steviger gebouwd kan worden. Het huis zie je, de fundamenten niet, maar zij bepalen of er uiteindelijk scheuren en barsten in de muren komen. Werken aan de fundamenten is leuk, uitdagend, eens als je gevoeld hebt waar de Basics echt voor staan ga je steeds beter willen worden in het meesterschap van de Basics.
Je kan enkel zo hoog bouwen als je fundamenten diep zijn. Dus zal je je fundamenten moeten verdiepen als je hogerop wil!

 

Waar staan de Basics voor?

Ontspannen gemoedstoestand van paard en ruiter
Openheid en begrip voor elkaars eigenheid
Contact maken
Wederzijdse communicatie
Verbinding, samenspel, vreugde en flow